Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Služby

Služby

Jádro mé činnosti jsou projekty, jejich řízení, rozvoj projektových manažerů a projektového prostředí ve firmách.

Konzultace k projektovému řízení

Zkušenosti z různých projektů, nezaujaté zhodnocení situace a široký rozhled v problematice řízení projektů. Toto vše oceníte, když Vás čeká náročný nový typ projektu nebo při snaze zlepšit svou schopnost řídit a koordinovat více projektů.

Možné formy spolupráce: komplexní poradenství, metodické vedení, pomoc s přípravou a posouzením projektu, nastavení projektových procesů ve firmě apod.

Orientační hodinová sazba: 3.000 Kč/hod.

Školení projektového řízení

Nabízím školení řízení projektů ve dvou hlavních variantách.

V rámci svých veřejných dvoudenních školení se zaměřuji hlavně na neformální praktické pojetí projektového řízení v prostředí živnostníků, malých firem a neformálních týmů.

Druhou variantou je inhouse firemní školení pro skupinu zaměstnanců.

Cena firemního inhouse školení je orientačně 35 000 Kč za školení v rozsahu 1 školícího dne nebo 50 000 Kč za školení v rozsahu 2 školících dnů. V tomto případě je obsah vždy upraven na míru potřebám firmy. Moje filozofie je, že firemní školení na obecně pojaté základy školení projektového řízení je promarněná příležitost! Mnohem lepší je přizpůsobit ho aktuálně řešeným projektům, používaným nástrojům a nasměrovat tak firmu o ro rychleji k nasazení novinek do praxe.

Řízení zajímavých projektů nebo spoluúčast na nich

Nejčastěji se podílím na projektech, které vyplynou z mého poradenství pro klienty, kdy při vzájemné důvěře uřídím realizací navržených změn. Nejzajímavější jsou pro mne projekty krátkodobější, se silným posláním nebo společensky přínosné.

Cena: dohodou

Důvody pro spolupráci

Za hlavní důvody ke spolupráci považuji můj profesionální přístup, flexibilitu, dlouhodobou specializaci na projektové řízení a unikátní kombinaci zkušeností z několika oborů. K tomu uvádím ještě tyto důvody, proč se na mne dle mého názoru můžete s důvěrou obrátit:

Máte-li pocit, že mám co říct k Vašim potřebám a problémům, tak mne prosím kontaktujte. Protože úspěšná spolupráce vyžaduje vzájemnou důvěru, možná si budete chtít nejprve přečíst více informací o mně.


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz