Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Lexikon > CAF (Common Assessment Framework) - Společný hodnotící rámec

CAF (Common Assessment Framework) - Společný hodnotící rámec

7. 3. 2010, napsal Ing. Mira Vlach:

CAF (z orig. Common Assessment Framework) neboli Společný hodnotící rámec je model/nástroj, sloužící ke zlepšování procesů v organizaci. Využíván je hlavně ve veřejné správě, a to nejen v ČR, ale i jinde v Evropě.

Jde o nástroj řízení kvality částečně vycházející mj. z konceptu EFQM (European Foundation for Quality Management). Nejdůležitějším výstupem tohoto sebehodnocení je identifikace silných stránek a oblastí pro zlepšování a s tím spojené činnosti.

Odkazy na detailní popis metody CAF:


2023 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz