Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Lexikon > Firewall

Firewall

13. 1. 2008, napsal Ing. Mira Vlach:

Firewall je druh počítačového programu, který slouží k ochraně počítače. Funguje na principu sledování průchozí komunikace, tedy toku informací směřujících z počítače a do něj. Škodlivou komunikaci dokáže blokovat. Je významný pro počítače zapojené do sítě, zejména pokud existuje riziko komunikace s nedůvěryhodnými cizími počítači – typicky např. u počítačů připojených k internetu.

Alternativně může jít také o hardwarové zařízení chránící celou počítačovou síť nebo její část. V tom případě ovšem nemusí dostatečně chránit jednotlivé počítače v síti např. před bezdrátovou komunikací.

Pravidla fungování firewallu obvykle nastavuje administrátor sítě podle potřeby a stupně hrozícího rizika.

Firewall spolu s antiviremanti-spywarem představuje základní způsob ochrany osobních počítačů připojených k internetu.

Původně anglický výraz lze přeložit jako protipožární zeď, což obrazně přibližuje jeho bezpečnostní funkci.


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz