Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Články > Role projektového manažera

Role projektového manažera

25. 9. 2007, napsal Ing. Mira Vlach:

Shrnutí: Přehled rolí projektového manažera je užitečnou sondou do jeho práce. Naznačuje škálu jeho činností v průběhu projektu a také umožňuje posoudit profesionální vývoj člověka v čase.

Projektový manažer je osoba pověřená vedením projektu a jako taková je zodpovědná za jeho zdárný průběh a dokončení. Od počátku projektu až do jeho konce zastává v této pozici mnoho rolí. U větších projektů může některé z nich delegovat, přesto však bývá v očích zadavatele jejich hlavním garantem. Díky této zodpovědnosti by měl mít samozřejmě i odpovídající pravomoci. Vliv jednotlivých rolí na konečný výsledek a jejich náročnost se liší projekt od projektu, přesto jejich stručný výčet nabízí zajímavou sondu do každodenní práce projektového manažera.

K čemu je dobrý přehled rolí?

Přehled rolí projektového manažera je dobrou pomůckou např. pro tyto účely:

Výčet rolí projektového manažera

Zástupce vedení nebo zadavatele – z hlediska zadavatele nese odpovědnost a vykonává k tomu příslušné pravomoci, proto je vyžadována důvěryhodnost a spolehlivost. Podle charakteru pověření může být odpovědný i za dodržování směrnic, norem a legislativy, stejně jako za bezpečnost a ochranu zdraví.

Vizionář a plánovač – spolu se zadavatelem je u startu projektu: jeho počáteční analýzy, u formulace záměru a cíle projektu. Má na starosti tvorbu koncepce, plánování a rozfázování projektu.

Manažer týmu – vede a tvoří projektový tým, deleguje práci, motivuje a podporuje členy týmu, poskytuje jim inspiraci. Táhne projekt k dokončení.

Organizátor a koordinátor – dohlíží na správnou návaznost činností a efektivní řízení všech dostupných zdrojů.

Sekretář – projektový manažer zodpovídá za dostatečnou projektovou dokumentaci a administrativu.

Hlídač změn a rizik – zmírňuje a hlídá rizika v průběhu projektu. Dohlíží na jakékoliv změny oproti původnímu zadání a posuzuje jejich dopad na zbytek projektu. Eviduje změny v projektové dokumentaci, hlídá verze dokumentů.

Rozpočtář – pracuje se svým rozpočtem na projekt, sleduje čerpání rozpočtu, poskytuje finanční výkazy zadavateli.

Nákupčí – podle míry volnosti, kterou má od zadavatele, rozhoduje o dodavatelích na projektu a nakupuje jejich výrobky či služby.

Vyjednavač a krizový manažer – je zodpovědný za řešení konfliktů a problémů, které mohou v průběhu projektu nastat.

Kontrolor jakosti a garant – dohlíží na dostatečnou kvalitu výsledků projektu, hlídá aby se projekt ubíral správným směrem. Bývá u předávání hotové práce.

Informátor všech zúčastněných (vševěd) – vedoucí projektu bývá často kontaktním informačním bodem pro všechny jeho účastníky, průběžně informuje zadavatele i další zainteresované osoby či zájmové skupiny. Minimalizuje informační šumy.

Pomocník týmu – pokud projekt není tak velký, aby vyžadoval práci projektového manažera na plný úvazek, potom tento kromě řízení často pomáhá týmu se samotnou realizací projektu.

Doporučení začínajícím

Řízení projektu bývá práce značně náročná a ačkoliv se zmíněné role do určité míry překrývají, není lehké je vždy všechny uspokojivě plnit. Minimálně pro své první větší projekty proto zkuste některé odpovědnosti alespoň částečně delegovat nebo si pro ně zajistěte pomoc zkušenější osoby.


Odběr novinek

Chcete-li být stručně upozorněni na nové články a aktuality, přidejte si RSS kanál tohoto webu do čtečky zpráv nebo přihlaste svou emailovou adresu k odběru novinek přibližně jednou měsíčně:

Vaše emailová adresa:

Ochrana soukromí: Vaše emailová adresa zůstane zachována v naprosté tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnuta. Novinky jsou zasílány formou stručného textového emailu jednou nebo maximálně dvakrát měsíčně. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu uvedeného na konci každého emailu.


2022 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz