Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Články > Vize, poslání a hodnoty

Vize, poslání a hodnoty

9. 12. 2007, napsal Ing. Mira Vlach:

Shrnutí: Stručná formulace vize, poslání a hodnot zaručuje vůdci organizace nejen to, že má jasnou představu o sledovaných cílech, ale také usnadňuje sdílení této představy s ostatními lidmi. Formulování těchto cílů je o to důležitější, oč je organizace větší.

Jedním z hlavních úkolů člověka stojícího v čele jakékoliv organizace, je udávat směr, kterým se mají ostatní ubírat. To platí dvojnásob, jedná-li se o zakladatele organizace. Čím jasněji je i ten poslední člen organizace seznámen se jejími základními cíli a hodnotami, tím méně je třeba podrobných příruček a pokynů, které by lidem říkaly, co mají dělat v každé představitelné situaci.

Dalším důvodem k formulaci poslání je to, že tímto sami pro sebe určujeme dlouhodobé jádro své činnosti. Tím směřujeme k tomu, aby naše rozhodnutí byla konzistentní a my tak neztráceli ze zřetele hlavní cíl, za kterým chceme jít.

Sepsání a následné šíření tohoto základního sdělení v organizaci tak může pomoci i přirozeně charismatickým a velmi komunikativním vůdcům. Měla by to být také jedna z prvních informací, kterou se dozví každý nováček v organizaci.

Vyjádření cílů a hodnot organizace

Způsoby vyjádření poslání organizace se u nás v praxi dost liší. V anglicky mluvícím světě je ustálený výraz mission statement, který lze volně přeložit jako vyjádření poslání.

V Česku se však můžeme běžně setkat s různými označeními:

Ať už tento dokument nazveme jakkoliv, měl by čtenáři dávat smysl sám o sobě – bez nutnosti dalšího vysvětlování.

Sdělení by mělo srozumitelně obsáhnout zhruba tyto oblasti:

Dobře vystižené poslání je s firmou spjato a není nutné ho měnit při každé výměně ředitele organizace. Stručnostjasnost dokumentu jsou důležité, neboť usnadňují sdílení této myšlenky s ostatními.

Ukázka definice

Jako výbornou ukázku dobře napsaného poslání uvádím definici poslání firmy Starbucks, pro kterou jsem pracoval během svého pobytu v Londýně. Tato definice firmě pomohla stát se během několika let mezinárodní jedničkou mezi řetězci kaváren.

Zavést Starbucks jako předního dodavatele té nejlepší kávy na světě a nekompromisně dodržovat všechny naše principy během našeho růstu.
Následujících šest vůdčích principů nám pomůže měřit vhodnost našich rozhodnutí:

Aby nezůstalo jen u papíru

Zůstanu-li u své vlastní zkušenosti s firmou Starbucks, potom mohu potvrdit, že smysluplné poslání dokáže některé lidi opravdu mimořádně motivovat. To je velká výhoda vůdců, kteří dokáží lidem poskytnout hlubší smysl, inspirovat je a dát jim možnost, aby byli na svou práci hrdí.

Tato výhoda však není zdarma! Je velmi důležité uvědomit si, že vyřčením vize či poslání proces motivace nekončí, ale naopak jen začíná. Vůdce organizace, který vytváří u svých zaměstnanců vysoká očekávání, je při každé příležitosti bedlivě sledován. Lidé u něj budou velmi citliví na jakékoliv porušení hlásaných zásad. Při každém setkání, byť i jen s řadovým pracovníkem, by měl jít tento vizionář příkladem a být také pozorný k tomu, jak jsou zásady dodržovány ostatními. To většinou dokáží jen lidé, kteří tyto zásady skutečně ztělesňují. Obdobná situace potom platí pro všechny vedoucí pracovníky, kteří vás vlastně zastupují v době vaší nepřítomnosti.

Význam vedoucích pracovníků ilustrují opět příklady z mé vlastní zkušenosti ve firmě Starbucks, kde jsem měl možnost poznat několik různých obchodů (kaváren). Ve všech z nich ovlivňovala osobnost konkrétního manažera obchodu zásadním způsobem postoj jeho lidí k práci – a že to byly někdy rozdíly opravdu velké. Stejně tak regionální manažer byl ochotný při krátké návštěvě obchodu navléci na svůj drahý oblek zástěru a pomoci při polední špičce sklízet špinavé hrnky ze stolů. Jistě, šlo o pomoc hlavně symbolickou a tudíž nic takového dělat nemusel. Přesto si myslím, že tato i některé jiné společnosti si moc dobře uvědomují, proč své vyšší manažery vedou k podobným projevům osobního příkladu.

Na druhou stranu, kvalita služeb nejvíce utrpěla v případech, kdy manažer (jakékoliv úrovně) jednal byť i jen zdánlivě proti misi nebo hodnotám firmy. Dopad na pracovní morálku podřízených potom byl často i nevratný.


Odběr novinek

Chcete-li být stručně upozorněni na nové články a aktuality, přidejte si RSS kanál tohoto webu do čtečky zpráv nebo přihlaste svou emailovou adresu k odběru novinek přibližně jednou měsíčně:

Vaše emailová adresa:

Ochrana soukromí: Vaše emailová adresa zůstane zachována v naprosté tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnuta. Novinky jsou zasílány formou stručného textového emailu jednou nebo maximálně dvakrát měsíčně. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu uvedeného na konci každého emailu.


2023 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz