Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Aktuality > Vzdělávání financované z EU v době finanční krize

Vzdělávání financované z EU v době finanční krize

8. 4. 2009, napsal Ing. Mira Vlach:

V souvislosti s finanční krizí mají postižené podniky mimořádnou možnost školit své zaměstnance za minimální nebo až nulové náklady.

Možnost podávat žádosti o financování školení pro své zaměstnance běží už od 23. března 2009. Podpora je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů. Je možno získat finanční prostředky jak na školení zaměstnanců, tak i na náhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na školení, a to v určitých případech až do 100 % celkových nákladů.

Financovaní probíhá pomocí dvou programů: „ŠKOLENÍ JE ŠANCE“ a „VZDĚLÁVEJTE SE!“. U obou aktivit jsou oprávněnými žadateli zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty, jejich postavení je však vzájemně vymezeno, aby nedocházelo k souběžnému, případně duplicitnímu financování stejných aktivit či subjektů:

Pro postižené podniky jde určitě o výjimečnou příležitost. Více podrobností lze získat např. na http://www.hmpartners.cz/dokumenty/vzdelavani_v_krizi_zakl_info.pdf nebo http://www.mpsv.cz/cs/6565.


Odběr novinek

Chcete-li být stručně upozorněni na nové články a aktuality, přidejte si RSS kanál tohoto webu do čtečky zpráv nebo přihlaste svou emailovou adresu k odběru novinek přibližně jednou měsíčně:

Vaše emailová adresa:

Ochrana soukromí: Vaše emailová adresa zůstane zachována v naprosté tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnuta. Novinky jsou zasílány formou stručného textového emailu jednou nebo maximálně dvakrát měsíčně. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu uvedeného na konci každého emailu.


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz