Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Lexikon > IPMA

IPMA

4. 7. 2008, napsal Ing. Mira Vlach:

IPMA (zkratka pro International Project Management Association) je mezinárodní asociace projektového řízení. Sdružuje jednotlivé národní asociace projektového řízení v různých státech, přičemž z každého státu může být členem pouze jedna organizace. Sídlo IPMA je ve Švýcarsku, kanceláře ústředí jsou umístěny v Nizozemí.

IPMA mimo jiné sjednocuje i způsob certifikace v těchto státech a zajišťuje vzájemnou uznatelnost certifikátů získaných v různých členských zemích. Zejména díky jejímu velkému rozšíření v Evropě je toto velmi výhodné, neboť zkoušku lze skládat ve vlastním jazyce a získáváte tak mezinárodně platný certifikát. Certifikáty se vydávají od stupně D do stupně A.

V Česku je možné stát se členem IPMA nebo získat certifikaci prostřednictvím Společnosti pro projektové řízení (SPŘ).

Pro IPMA je hlavním dokumentem určujícím standard IPMA Competence Baseline (ICB), momentálně verze 3.0 (ICB v.3.0). Tento dokument si členské státy překládají do vlastních jazyků a jsou nuceny z něj vycházet při certifikaci.

Přehled členských zemí IPMA

K roku 2008 byly členy IPMA národní organizace v následujících státech:


2023 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz