Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Lexikon > Certifikace v projektovém řízení

Certifikace v projektovém řízení

20. 6. 2008, napsal Ing. Mira Vlach:

Následující přehled představuje hlavní možnosti mezinárodně uznávané certifikace v projektovém řízení. Většina certifikátů se týká přímo profese projektového manažera.

IPMA (International Project Management Association)

K roku 2008 zaštiťuje mezinárodní asociace IPMA (International Project Management Association) 45 národních organizací projektového řízení v různých částech světa. Mimo jiné sjednocuje i způsob certifikace v těchto státech a zajišťuje vzájemnou uznatelnost národních certifikátů v cizích členských zemích. Strukturu certifikace IPMA určuje následující tabulka:

Zkratka certifikátuPlný název certifikátu v angličtině
IPMA Level AIPMA Level A – Certified Projects Director
IPMA Level BIPMA Level B – Certified Senior Project Manager
IPMA Level CIPMA Level C – Certified Project Manager
IPMA Level DIPMA Level D – Certified Project Management Associate

Tabulka: Přehled struktury certifikátů IPMA.

Každá národní organizace má potom vlastní program certifikace, který podléhá schválení a pravidelné kontrole IPMA. Ceny certifikace i názvy certifikátů jsou v různých zemích odlišné, do obsahu se mohou také projevit národní zvyklosti dané země. Vždy zde však existuje vazba na určitou úroveň certifikátu dle IPMA od nejnižší D až po nejvyšší stupeň A. V Česku zastupuje IPMA Společnost pro projektové řízení (SPŘ), na Slovensku je to například Spoločnosť pre projektové riadenie. O certifikaci dle IPMA v ČR pojednává odstavec níže. Ze své podstaty však není velký rozdíl mezi certifikátem vydaným v ČR a certifikátem stejné úrovně vydaným v jiné členské zemi.

SPŘ (Společnost pro projektové řízení)

V Česku je IPMA reprezentovaná Společností pro projektové řízení (SPŘ). SPŘ tedy funguje mimo jiné jako nezisková členská národní organizace mezinárodní asociace IPMA s právem vydávat mezinárodně uznávané certifikáty. V roce 2008 je SPŘ akreditována k vydávání certifikátů úrovně D, C a B. Nejvyšší typ – IPMA Level A, nelze zatím v Česku získat. Certifikaci stupně A však lze podstoupit u jiné národní organizace IPMA, byť nejspíše v jiném jazyce.

Zkratka certifikátuPlný název certifikátuCena v roce 2008 (člen / nečlen SPŘ)
IPMA Level BCertifikovaný projektový senior manažer IPMA Level B29 750 Kč / 34 510 Kč
IPMA Level CCertifikovaný projektový manažer IPMA Level C19 754 Kč / 23 681 Kč
IPMA Level DCertifikovaný projektový praktikant IPMA Level D7 140 Kč / 9 520 Kč

Tabulka: Přehled certifikátů IPMA vydávaných SPŘ. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a platné byly v roce 2008.

Na stránkách SPŘ jsou uvedeny bližší informace pro kandidáty a uveřejněn tam je také přehled certifikovaných lidí, kteří souhlasili se zveřejněním svého jména v tomto seznamu.

PMI (Project Management Institute)

Institut PMI je asi největší organizací projektového řízení na světě, přičemž nejrozšířenější je v USA. Prostřednictvím svých nově zakládaných komor však rozšiřuje svou působnost dále po světě. I tyto certifikáty, zejména pak PMP, jsou známy a široce přijímány.

Zkratka certifikátuPlný název certifikátu v originálePoznámkaCena v roce 2008 (člen / nečlen PMI)
PgMPProgram Management ProfessionalManažer portfolia projektů€1250 / €1500
PMPProject Management ProfessionalProjektový manažer€340 / €465
CAPMCertified Associate in Project ManagementProjektový manažer – Junior€185 / €250
PMI-SPPMI Scheduling ProfessionalSpecialista zaměřený na plánování$520 / $670

Tabulka: Přehled certifikátů vydávaných PMI. Ceny byly platné v roce 2008.

Česká komora PMI je zatím ve fázi vzniku a pokud je mi známo, není zatím možné složit tuto zkoušku v českém jazyce. Hlavním zdrojem přípravy pro certifikaci je kniha PMBoK – Project Management Body of Knowledge, kterou vydává přímo PMI. Na stránkách PMI potom lze najít přehled certifikovaných lidí, kteří souhlasili s uvedením (seznam tedy nemusí obsahovat všechny držitele).

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)

Původně britský PRINCE2 se nyní postupně rozšiřuje dále po Evropě a je poměrně známý i v ČR, kde jej některé firmy využívají nebo jeho využití zvažují. Oproti certifikacím IPMA a PMI jde v první řadě o rámec, který je zaměřen obecně hlavně na životní cyklus projektu. Už méně se zaměřuje např. na manažerské dovednosti, obsahuje také jen několik klíčových technik. Z mého pohledu tak přímo nekonkuruje certifikátům IPMA a PMI, ale spíše je doplňuje nebo rozšiřuje o přesně definovanou a škálovatelnou metodiku. Často je využíván ve spojitosti s ITIL, což je přístup k řízení informatiky v organizacích.

Název zkoušky v originálePoznámkaCena v roce 2008
Practitioner ExaminationProfesionální zkouška$360
Foundation ExaminationZákladní zkouška$195

Tabulka: Přehled certifikátů metodologie PRINCE2 vydávaných APM Group. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a platné byly v roce 2008 pro tzv. Open Centre Examinations.

Hlavním zdrojem pro přípravu na tyto zkoušky je kniha Managing Successful Projects with PRINCE2, která zatím nebyla přeložena do češtiny. Další informace o certifikaci lze najít na webu PRINCE2. Zatímco v tabulce jsou uvedeny pouze certifikáty přímo pro metodologii PRINCE2, v návaznosti na to existuje i certifikace pro řízení porfolia projektůManaging Successful Programmes.


2023 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz