Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Lexikon > ITIL

ITIL

9. 7. 2008, napsal Ing. Mira Vlach:

ITIL (což je zkratka pro IT Infrastructure Library) je označení rámce pro správu IT služeb ve firmě nebo organizaci. Správa IT služeb (anglicky IT Service Management či též ITSM) nebo obecněji správa informatiky se v organizaci nezabývá pouze technickými aspekty informatiky, ale má v první řadě za úkol, aby veškeré investice do informatiky a její provoz byly sladěny s cíli organizace a jejími dlouhodobými záměry.

Rámec ITIL je tak souhrnem doporučení vycházejících z nejlepší praxe a dozvíte se v něm především jak nastavit vhodně procesy a role v organizaci, včetně dalších potřebných zásad a tipů nutných k efektivní správě informatiky ve vaší organizaci.

Od svého vzniku v počátku devadesátých let 20. století prochází vývojem a v roce 2007 tak došlo významnému přechodu na ITIL verze 3. Změna spočívá hlavně v ještě větším položení důrazu na soulad s cíli organizace a také v zásadním přepracování prezentace principů celého rámce.

Rámec ITIL verze 3 je popsán v 5 klíčových knihách, které jsou však zatím dostupné jen v angličtině:

Stejně jako PRINCE2, také ITIL pochází z Velké Británie a je spravován OGC (Office of Government Commerce), což je nezávislá kancelář britského ministerstva financí, dohlížející na efektivní utrácení peněz z britského státního rozpočtu. Na jeho vývoji se podílí i další firmy a organizace.

Klíčové knihy popisující ITIL verze 2
Klíčové knihy popisující ITIL verze 2: Service Support a Service Delivery

Postavení ITIL ve správě IT služeb v Česku

V Česku je ITIL velmi rozšířeným přístupem ke správě IT služeb a pro jeho zavedení ve firmě nabízí služby řada firem. Přehled certifikovaných osob lze najít na stránkách itSMF Česká republika, což je momentálně asi nejlepší další zdroj o ITILu.

Řízení informatiky podle ITIL odpovídá normě ISO 20000, která pokrývá právě oblast správy IT služeb. Dalším z podobných přístupů ke správě informatiky je COBIT.


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz