Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Lexikon > PRINCE2

PRINCE2

2. 7. 2008, napsal Ing. Mira Vlach:

PRINCE2 (zkratka pro PRojects IN Controlled Environments) představuje jednu z rozšířených metodologií v projektovém řízení. Jde o ucelený přístup k řízení jakéhokoliv druhu projektů, určený zejména firmám a organizacím. V Česku je PRINCE2 sice poměrně známý, ale rozšířený spíše jen okrajově. Využívá jej zde například firma DHL. Jeho širšímu rozšíření v Česku brání především chybějící překlad vzdělávací literatury. Pokud vím, nikdo momentálně v češtině ani neprovádí akreditovaná školení.

Oproti standardům IPMA a PMI, které řízení projektů pojímají komplexně, se v případě PRINCE2 jedná pouze o rámec, který je zaměřen hlavně na stanovení procesů, rolí, odpovědností a dalších rozhodujících prvků důležitých při řízení projektu. Dobře tak je ošetřen především životní cyklus projektu. PRINCE2 se téměř vůbec nezaměřuje např. na manažerské dovednosti, vyjednávání, způsoby řešení konfliktů a další měkké techniky. I z hlediska plánovacích a monitorovacích technik pokrývá jen to nejnutnější minimum. Z mého pohledu tak přímo nekonkuruje široce pojatým standardům IPMA a PMI, ale spíše je doplňuje nebo rozšiřuje o přesně definovanou a škálovatelnou metodiku.

Hlavní výhody PRINCE2 bych popsal takto:

Mezi nevýhody bych zařadil:

Pro firmy je zavedení PRINCE2 zajímavé hlavně z dlouhodobého hlediska. Často je využíván ve spojitosti s ITIL, což je přístup k řízení informatiky v organizacích.

Rámec PRINCE2

Hlavním zdrojem informací o PRINCE2 je kniha Managing Successful Projects with PRINCE2, která zatím nebyla přeložena do češtiny. Níže si můžete prohlédnout strukturu jejích hlavních kapitol a součástí. Tím si lze udělat obrázek o tom, jak širokou oblast kniha pokrývá.

Procesy vymezují životní cyklus projektu a klíčové aktivity, zásady a návaznosti mezi řídícími procesy:

Prvky (Components) jsou důležité složky PRINCE2 průběžně využívané v procesech:

Techniky pokrývají jen nejnutnější minimum v řízení projektů – tuto oblast si organizace bude muset nejspíše doplnit i z jiných zdrojů:

Přílohy přinášejí hlavně upřesnění a usnadnění pro zavedení PRINCE2 do firmy:

Managing Successful Projects with PRINCE2 - klíčová kniha k PRINCE2
Managing Successful Projects with PRINCE2 – klíčová kniha k PRINCE2

Původ PRINCE2 a jeho vývoj, certifikace

Metoda PRINCE má původ v bývalé britské státní agentuře CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency). Tam vznikla v roce 1989 z metodiky PROMPTII, která byla od roku 1975 využívána jako standard pro všechny vládní projekty informačních systémů v Británii. Metodu PROMPTII tak nahradil PRINCE, v té době ještě jako metodika pouze pro projekty v informatice.

Agentura CCTA se časem proměnila na OGC (Office of Government Commerce), což je nezávislá kancelář britského ministerstva financí, dohlížející na efektivní utrácení peněz z britského státního rozpočtu. V roce 1996 došlo na základě vývoje ke spuštění PRINCE2, tentokrát už jako metodiky nejen pro projekty v informatice, ale už pro jakékoliv projekty. V Británii se stal PRINCE2 vlastně standardem pro všechny vládní projekty, ale využíván je i komerčními společnostmi jak ve Velké Británii, tak i mimo ni. Na rok 2009 je chystána nová verze PRINCE2:2009.

PRINCE2 je v současnosti jednou ze součástí portfolia nejlepší praxe (Best Practice Guidance), které vytváří a vlastní právě britská kancelář OGC. Dalšími doplňujícími součástmi tohoto portfolia jsou ITIL (IT Infrastructure Library – řízení služeb v informatice), MSP (Managing Successful Programmes – řízení portfolia projektů) a M_o_R (Management of Risk – řízení rizika).

Stejně jako i u většiny ostatních složek portfolia této nejlepší praxe, je správou certifikace pro PRINCE2 pověřena APM Group. Certifikaci PRINCE2 lze v angličtině podstoupit i v Česku (většinou v Praze). Zkoušku lze složit po samostudiu nebo přímo v akreditovaném školícím středisku po absolvování školení. Školení v angličtině v Praze poskytují např. společnosti Symphera nebo Vision Training.

(Poznámka: APM Group, někdy též označováno jako APMG-UK, má velmi podobný název s britskou Asociací pro projektové řízení, která má zkratku APM a je národní členskou organizací IPMA. Obě instituce tak poskytují odlišnou formu certifikace).


2023 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz