Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Články > Ohlédnutí za konferencí Projektový management 2009 ve Zlíně

Ohlédnutí za konferencí Projektový management 2009 ve Zlíně

25. 5. 2009, napsal Ing. Mira Vlach:

Shrnutí: Výběr toho nejzajímavějšího pro praktické řízení projektů z konference o projektovém řízení ve Zlíně, která letos proběhla na téma jistota vs. riziko.

Konference Projektový management 2009 ve Zlíně měla letos podtitul Jistota x Riziko. Konala se ve dnech 25. a 26. 3. 2009 a už podruhé ji uspořádali za pomoci odborných spolupořadatelů studenti Univerzity Tomáše Bati. I letos měla opět vysokou úroveň a splnila vše, co lze od kvalitní konference čekat.

Dovoluji si shrnout zde to, co mi přišlo nejpodnětnější. Neuvádím přehled všech přednášek, byť všechny přinášely v něčem zajímavý nebo nový pohled a nebudu se ani rozepisovat o výborném společenském večeru mezi oběma dny, který moderoval Jan Čenský.

Celkově se dá konference shrnout asi tak, že nepřinesla sice nic revolučně nového, ale šlo o pestrou, zajímavou a poutavou mozaiku. Projekty jsou už ze své povahy (náročnost, neobvyklost, jedinečnost atp.) spojeny s riziky. Je v souladu se selským rozumem i doporučovanou nejlepší praxí, že rizika je dobré předem identifikovat, analyzovat a zohlednit je při řízení projektu. Toto nezpochybnil na konferenci nikdo, a proto jsme se mohli dočkat přehlídky přístupu několika konzultačních firem k této problematice, zajímavostí z různých oborů a taky doplňujících navazujících témat.

Pro lidi, kteří zatím řídí rizika spíše intuitivně, mohl být nejpřínosnější souběžný workshop o konkrétní metodě práce s riziky RIPRAN od Doc. B. Lacka. Jde o rozvinutější metodu, která povyšuje řízení rizik na profesionální úroveň a přesto je využitelná v praxi. Více lze zjistit i na novém webu o RIPRAN.

Velmi podnětné a ucelené příspěvky měli pan Josef Hajkr (Shine Consulting) a prezident slovenské Spoločnosti pre projektove riadenie Rudolf Takáč (2B Cognitus). J. Hajkr mluvil o úskalích a zkušenostech s rozvojem projektové kultury ve firmách a nutnosti rozhýbat projektové procesy na různých úrovních organizace. R. Takáč měl oproti tomu spíše příspěvek plný drobných doporučení, jako např. vyvarovat se toho, aby projektový manažer zahajoval více projektů zároveň, neboť fáze zahájení bývá nejnáročnější a také nejrizikovější.

Bezpochyby jeden z nejpoutavějších příspěvků měl Roman Chudoba (TEAM.CZ, s.r.o), který zaměřil svůj příspěvek na sociální kompetence projektového manažera. Jinými slovy, rizika projektu jsou často zbytečně zvýšena tím, že je vybrán nevhodný projektový manažer. Uvedl i přehled některým metod, které lze použít k analýze osobnosti jako pomoc při výběru nejvhodnějších kandidátů. Příspěvek Jana Doležala (PM Consulting) zabrousil do jiné oblasti a zajímavě poukázal na některá omezení v tradičním plánování projektů. Konkrétně také uvedl některé nové inovativní techniky plánování.

Jako příklady zajímavostí lze uvést např. příspěvek studenta Marian Füryho (UTB) a jeho čerstvých zkušeností s problémy s řízením projektu na dálku ze zahraničí. Jeden ze zástupců z praxe s mimořádnými zkušenostmi byl pan Zdeněk Šebela z Technoprojektu, který velmi poutavě vyprávěl o projektování nových automobilek v Česku a na Slovensku (TPCA, Hyundai, Kia), tedy prostředí, kde jakákoliv chyba v projektu má nedozírné následky a o specificích vyjednávání s velkými investory.

Zajímavých příspěvků bylo samozřejmě ještě více, proto konferenci hodnotím jako povedenou a pro mě podnětnou. Osobně mi chyběla zmínka o tom, že rizika projektu lze výrazně snížit využitím předchozích zkušeností z obdobných projektů.


Odběr novinek

Chcete-li být stručně upozorněni na nové články a aktuality, přidejte si RSS kanál tohoto webu do čtečky zpráv nebo přihlaste svou emailovou adresu k odběru novinek přibližně jednou měsíčně:

Vaše emailová adresa:

Ochrana soukromí: Vaše emailová adresa zůstane zachována v naprosté tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnuta. Novinky jsou zasílány formou stručného textového emailu jednou nebo maximálně dvakrát měsíčně. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu uvedeného na konci každého emailu.


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz