Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Lexikon > OPM3

OPM3

13. 9. 2010, napsal Ing. Mira Vlach:

OPM3 (zkratka pro Organisational Project Management Maturity Model) je model pro určování a rozvoj zralosti úrovně projektového řízení v organizaci. Jde o součást portfolia služeb nabízených PMI, vychází tedy zejména z prostředí USA a standardu PMBOK. Klade si za cíl především pomoci organizacím zlepšovat se v oblastech řízení projektů, programů a portfolia projektů.

OPM3 stojí na třech hlavních pilířích:

Konkrétně má pak nabídka OPM3 podobu nabízené literatury, online nástrojů a stránek patřících PMI a služeb poskytovaných certifikovanými poradci. V něčem je OPM3 podobný přístupu CMM (Capability Maturity Model), který se také snaží měřit zralost procesů zejména u IT projektů, hlavně u vývoje softwaru. OPM3 je obecněji zaměřený model, použitelný v libovolném oboru. Více se lze dočíst např. na nabídce OPM3 na stránkách PMI.


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz