Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Články > Projektové řízení pro laiky

Projektové řízení pro laiky

29. 4. 2008, napsal Ing. Mira Vlach:

Shrnutí: Projektové řízení by mohlo být užitečné každému člověku, ale v tomto oboru je zatím jen malá snaha zpřístupnit široce pojatou teorii nespecializované veřejnosti. Existuje několik možností, jak tuto teorii zúžit a podat běžným lidem pro snadné využití v praxi.

V oblasti projektového řízení chybí "kurz první pomoci"

Projektový manažer je plnohodnotná profese. Jde vlastně o specializaci managementu na řízení jedinečných projektů, často i velmi složitých. Problém je, že většina dostupné literatury je zaměřena pouze na lidi, kteří se řízením projektů zabývají profesionálně. Své osobní projekty však řeší téměř každý člověk. Osobně se proto domnívám, že teorie projektového řízení má výrazný dluh z hlediska své popularizace a zpřístupnění jádra teorie masám obyvatelstva – a to nejen v České republice. Na rozdíl např. od medicíny, která vychovává své doktory a sestry, ale nabízí také všem dostupné kurzy první pomoci, projektové řízení vychovává pouze své odborníky – projektové manažery, popř. poučené členy velkých týmů.

Oblast drobných projektů běžných lidí je pak vydána napospas intuitivnímu řízení, u kterého jsou z hlediska úspěchu rozhodující předcházející zkušenosti a vrozené schopnosti. Teorie projektového řízení tuto oblast zatím příliš neřeší a nemá tak lidem moc co nabídnout.

Aktualizace: V roce 2014, tedy 6 let po napsání tohoto článku jsem konečně spustil veřejné školení řízení projektů vhodné pro laiky, živnostníky a malé firmy. Během dvou dnů se tak můžete seznámit s projektovým řízením v té nejpraktičtější a nejjednodušší podobě.

Jaké projekty řídí normální lidé?

Říká se, že polovina lidí, kteří si nechají postavit rodinný dům, se soudí se stavební firmou. Ta druhá polovina se nesoudí, ale jen proto, že na to nemají čas, chuť nebo nervy. Asi tolik k úspěšnosti některých projektů, které řeší obyčejní lidé. Naštěstí ne vždy jdou u drobných projektů tolik vidět nezdary, popř. nepoměr mezi zkušenostmi zadavatele a dodavatele.

Všeobecně lze říci, že u osobních projektů bývají lidé spíše tolerantní k jejich zdržení (diplomku odevzdám až v září), dokáží se často zasmát snížené kvalitě výsledku (kapela na svatbě sice nestojí za nic, ale stejně je z toho zábava), velmi negativně na ně však dopadá nečekané zvýšení konečné ceny (ta smlouva s realitkou byla napsaná špatně, takže nám zbytečně propadla záloha).

Můj nedávný průzkum ukázal, že mezi nejčastější projekty jednotlivců patří:

Všechny tyto cíle jednotlivců dle definice odpovídají projektu, který chápeme jako

„dočasné úsilí směřující k vytvoření jedinečného produktu, služby nebo výsledku“.

(Zdroj: A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK guide, 2004)

Jak zlepšit situaci drobných projektů

Osobně se domnívám, že dovednosti projektového manažera by se příležitostně hodily téměř každému. Podobně jako u dovednosti psaní na klávesnici všemi deseti prsty, dokážete i s výborným projektovým řízením dosahovat cílů snadněji a lépe. Je nutno podotknout, že jednotlivci se často zlepšují i sami od sebe díky nabytým zkušenostem. Často však jde o těžce vydřené zkušenosti a učení se z vlastních chyb. Vhodně podaná teorie by tak mohla pomoci zejména předcházet nejčastějším zbytečným chybám a lépe zvládnout setkání s prvními náročnějšími projekty.

Zda se v umění řídit projekty vyplatí zdokonalovat pak bude záležet na třech faktorech:

  1. jak často se s nutností řídit projekty setkáváte
  2. jak moc jsou pro vás tyto projekty kritické a obtížné
  3. kolik času, peněz a energie musíte vynaložit na to, abyste zlepšili své zvládání projektů

Třetí faktor pak záleží na vhodné přípravě a dostupnosti vzdělávacích materiálů ze strany odborníků či školících institucí. Hlavně v tomto třetím faktoru spatřuji v současnosti problém a zároveň největší příležitost. K výraznějšímu zlepšení úrovně řízení těchto drobných projektů podle mne vedou tři hlavní cesty:

Popularizace projektového řízení

Aby lidé měli vůbec snahu se projektovým řízením zabývat, musí jim být zřejmé, v čem jim může teorie v jejich osobním životě pomoci. Pro účely popularizace je nutné z teorie, která je dnes zaměřena hlavně na střední a velké firmy, vyčlenit široce použitelné zkušenosti a dovednosti, které jsou snadno uplatnitelné v každodenním životě.

Jedním z pokusů o tento přístup je můj starší článek určený nezávislým profesionálům na volné noze, kde jsou shrnuty zásady úspěšných projektů. Za nutné považuji co největší zjednodušení a vhodná přirovnání.

Výuka na školách

Způsobem, který by výrazně zvýšil povědomí lidí o řízení projektů, by byla výuka už na základní škole. Jsem přesvědčen o tom, že rozumně pojatý předmět, který by kombinoval základy projektového řízení, hospodaření s časem a další podobné nadčasové dovednosti, by pozitivně ovlivnil schopnost lidí pracovat soběstačně a plnit i náročnější cíle. Takto nabyté zkušenosti by byly celoživotně uplatnitelné ve všech oborech, což se o většině ostatních předmětů rozhodně říci nedá.

Mnoho oborů je stále častěji vystaveno změnám a inovacím. Školy však zatím neučí dovednostem, které by pomohly zvládat přebytek informací a poradit si v měnícím se prostředí. Argument pro politiky – i kdyby se produktivita absolventů zvýšila díky tomuto předmětu průměrně o pouhých 5%, dopad na ekonomiku by mohl být velmi zajímavý.

Banka projektů

Další možností, jak zlepšit řízení projektů běžných lidí, je nabídnout jim hotové návody pro nejčastější druhy projektů. Lidé by pak měli možnost z této banky projektů získat ucelený návod, který by mohl výrazně usnadnit řízení jejich projektu. Takový návod by se mohl týkat třeba stavby rodinného domu, pořádání svatby atd. Jeho součástí by mohl být orientační sled činností, obvyklá délka trvání činností, přehled nejčastějších chyb, návrh smluv apod. Tuto roli částečně plní články v časopisech nebo specializovaná literatura. Ty však často kladou důraz na věci, které nejsou z hlediska řízení projektu až tak podstatné. Proto by byla velmi výhodná existence veřejné banky projektů, která by nabízela návody pro běžné projekty a průběžně je aktualizovala a doplňovala.

Aktualizace: Po třech letech od napsání tohoto článku jsem spustil zde popsanou veřejnou službu Banka projektů. Návody na jednotlivé typy projektů jsou postupně přidávány.


Odběr novinek

Chcete-li být stručně upozorněni na nové články a aktuality, přidejte si RSS kanál tohoto webu do čtečky zpráv nebo přihlaste svou emailovou adresu k odběru novinek přibližně jednou měsíčně:

Vaše emailová adresa:

Ochrana soukromí: Vaše emailová adresa zůstane zachována v naprosté tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnuta. Novinky jsou zasílány formou stručného textového emailu jednou nebo maximálně dvakrát měsíčně. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu uvedeného na konci každého emailu.


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz