Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Články > Výsledky průzkumu zaměřeného na projekty jednotlivců

Výsledky průzkumu zaměřeného na projekty jednotlivců

31. 5. 2008, napsal Ing. Mira Vlach:

Shrnutí: Znalost teorie projektového řízení má jen omezený vliv na ochotu jednotlivce přijmout pověření k řízení projektu a jeho sebedůvěru. Výraznějšími faktory se zdají být míra předchozích zkušeností a znalost problematiky konkrétního předmětu projektu. Toto jsou některá ze zjištění vyplývajících z průzkumu zaměřeného na zjištění postoje běžných lidí k projektovému řízení.

Výsledky průzkumu

Za účelem zjištění, jak projektové řízení vnímá široká veřejnost, jsem v březnu 2008 provedl jednoduchý dotazníkový průzkum. Vzorek několika desítek respondentů byl zhruba následující:

Výzkum byl rozdělen do několika částí, v nichž se formou sebehodnocení a volných otázek zjišťovala postupně míra seznámení s projektovým řízením, zkušenosti z jejich osobních projektů a také na jak složité projekty by si z hlediska řízení troufli a po jak dlouhé přípravě.

Vzorek respondentů nebyl sice příliš široký, přesto si troufám říci, že z porovnání odpovědí v různých částech dotazníku vyplynulo několik zajímavých poznatků. Velmi zajímavé bylo zkoumat jakými faktory je ovlivněna sebedůvěra jedinců řídit po přípravě různé projekty (statistiky viz níže). Znalost teorie projektového řízení má zřejmě jen omezený vliv, neboť i lidé s minimální znalostí teorie by si po určité přípravě troufli na řízení třeba i značně složitých projektů. Na druhou stranu lidé, kteří svou znalost hodnotili vysoko, si v porovnání s celkem věřili nadprůměrně a bez velkých výkyvů. Dá se tedy říci, že neznalost teorie projektového řízení neodrazuje lidi od řízení projektů, ale lidé, kteří tuto teorii dobře znají, si více věří a jsou sebevědomější.

Sebedůvěra a ochota lidí řídit projekty je však zřejmě více ovlivněna jinými faktory. Z analýzy odpovědí se zdá, že mnohem větší vliv než znalost teorie má míra předchozích zkušeností s řízením a znalost problematiky konkrétního předmětu projektu. Velmi důležité jsou také osobní preference vůči předmětu projektu, tedy nakolik přijde osobě projekt zajímavý a atraktivní.

Míra seznámení s projektovým řízením

Z hodnoceného vzorku drtivá většina lidí odpověděla, že se s pojmem projektové řízení už setkali. Na otázku co si představí pod pojmem projekt se poměrně často blížili k běžným definicím projektu, byť s nepřesnostmi. Dalšími asociacemi se slovem „projekt“ byly např. plán, práce, dotace z evropských fondů, změna, cíl apod. Zazněl i názor, že jde o nové módní slovo u zaměstnavatele. Velmi zajímavé bylo výše zmíněné sebehodnocení znalosti teorie projektového řízení, kdy se jen málo lidí ohodnotilo průměrně či nadprůměrně. Téměř 70% respondentů popsalo svou znalost teorie jako výrazně podprůměrnou (hodnoty 1 až 4 na škále od 1 do 10, kde 10 značí dokonalou znalost), 40% z nich pak svou znalost popsalo jako žádnou nebo minimální (hodnoty 1 a 2). Přesné rozložení odpovědí pro sebehodnocení znalosti teorie lze vidět na následujícím grafu.

Výsledky průzkumu: Znalost teorie projektového řízení mezi respondenty na základě jejich sebehodnocení
Graf: Znalost teorie projektového řízení mezi respondenty na základě jejich sebehodnocení

Zkušenosti respondentů s projekty

Účastníci průzkumu uvedli, že se v běžném životě nejčastěji setkávají s těmito typy projektů:

Z minulých projektů si potom nejčastěji vzali ponaučení začít s přípravou včas a nepodcenit délku trvání, nutnost hospodařit s vlastním časem, vést si vhodnou evidenci, zlepšit komunikaci. Z negativních vlastností, které jim nejčastěji vadily u sebe či u ostatních nejvíce převládala nedůslednost a nízká vytrvalost, následovaná nestíháním termínů či nutností neustálého připomínání a malým rozhledem v problematice.

Naopak co se týče pozitivních vlastností, pokud by museli vedení svého projektu někomu přenechat, ocenili by u takové osoby obzvláště zkušenosti, spolehlivost, pracovitost, komunikativnost, zodpovědnost, dobrou znalost problematiky a zapálení pro věc.

Na jaké projekty by si věřili

V jedné z částí dotazníku byl respondentům předložen přehled vzorových projektů, kde měli ke každému napsat, zda by si na jeho řízení troufli a jak dlouhou přípravu by potřebovali na to, než by byli schopni či ochotni se ujmout role vedoucího tohoto projektu. Doba přípravy byla buď po: několika dnech (A), po 3 měsících (B), po 3 třech letech (C) a poslední možností k výběru bylo, že by si netroufli ani po tříleté přípravě (D).

Zatímco do organizace výletu do Tater by se většina klidně pustila téměř ihned, většími výzvami už byla výprava do amazonského pralesa, organizace dětského tábora či koupě a rekonstrukce bytu, do kterých by se většina pustila spíše až po tříměsíční přípravě. Asi největší rozdíly v odpovědích byly u projektů založení s.r.o. a zahájení podnikání (s následným předáním zadavateli) ve svém oboru, dále pak pořádání dvoudenní mezinárodní konference a dohled nad stavbou obecní kanalizace. I na tyto projekty by si většina lidí troufla, ovšem s různě dlouhou přípravou. Naopak na pořádání letních olympijských her či řízení projektu letu na Měsíc by si většina lidí netroufla ani po tříleté přípravě, ale našlo se i dost lidí, kteří by si na to po tříleté přípravě troufli. Zajímavostí potom bylo, že téměř 20 % respondentů uvedlo, že by nikdy nepořádali letní tábor.

Výsledky průzkumu: Jak si respondenti troufali na řízení konkrétních projektů
Graf: Jak si respondenti troufali na řízení konkrétních projektů

Další závěry z průzkumu

Z mého pohledu tento průzkum potvrdil mou domněnku, že projektové řízení není zdaleka jen doménou podnikatelů a firem, ale týká se v určitých situacích téměř každého člověka. Proto jsem ve svém minulém článku Projektové řízení pro laiky nastínil svou vizi, jakými způsoby je možné běžným lidem řízení jejich projektů usnadnit.

Většina respondentů dotazníku mimo jiné uvedla, že v průběhu projektu pociťuje potřebu poradit se s někým, kdo má v dané oblasti více zkušeností a také připravit se na nadcházející projekty. Proto se do budoucna určitě chystám adresně věnovat některým typům projektů. Z tohoto důvodu budu velmi rád za jakékoliv ohlasy týkající se Vašich zkušeností či problémů s libovolnými projekty.


Odběr novinek

Chcete-li být stručně upozorněni na nové články a aktuality, přidejte si RSS kanál tohoto webu do čtečky zpráv nebo přihlaste svou emailovou adresu k odběru novinek přibližně jednou měsíčně:

Vaše emailová adresa:

Ochrana soukromí: Vaše emailová adresa zůstane zachována v naprosté tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnuta. Novinky jsou zasílány formou stručného textového emailu jednou nebo maximálně dvakrát měsíčně. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu uvedeného na konci každého emailu.


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz