Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Články > Správa reklamy

Správa reklamy

28. 10. 2007, napsal Ing. Mira Vlach:

Shrnutí: Ucelený návod, jak řídit reklamu podle svých skutečných potřeb. Představení deseti snadných kroků ke zvýšení kontroly nad reklamním rozpočtem a k lepším investicím do reklamy.

Potřebu propagovat své produkty a služby pociťuje většina podnikatelů. Bohužel, vedení mnoha podniků nemá čas ani chuť hledat nejvýhodnější možnosti reklamy. Ne každý si na tuto práci někoho najme nebo tím pověří dostatečně schopné zaměstnance. Kvůli tomu se mnoho firem pro svou propagaci spokojí s nabídkami těch nejpřesvědčivějších prodejců reklamy.

Ačkoliv jsem zastánce toho, že na základě intuice lze dělat dobrá rozhodnutí, výše zmíněný přístup má jednu hlavní nevýhodu. Automaticky se při tomto způsobu rozhodování omezujete především na možnosti reklamy, které jsou aktivně propagovány, případně na ty, o kterých se náhodou dozvíte. Mnohem lepší je dle mého názoru proaktivní přístup, založený na pečlivé analýze.

10 kroků ke správě reklamy

Následujících 10 kroků vám umožní vzít ve firmě správu reklamy pevně do svých rukou a poskytne jasný rámec, o který se budete moci při rozhodování opřít.

Výsledkem by měl být konkrétní reklamní plán na určité období (např. 1 rok), sestávající z jedné či více kampaní, vycházející ze skutečných potřeb firmy a odpovídající dlouhodobé firemní strategii. Až do bodu 8, tedy vytvoření a schválení plánu, se kroky vzájemně doplňují a budete se k nim tedy nejspíše několikrát vracet a probírat je v souvislostech.

  1. Poznejte firmu
  2. Zhodnoťte konkurenci
  3. Určete cílovou skupinu zákazníků
  4. Ujasněte si, co chcete inzerovat
  5. Určete velikost rozpočtu na reklamu
  6. Vytipujte vhodná média
  7. Vymyslete kreativní a účinné kampaně
  8. Vytvořte a schvalte reklamní plán
  9. Postupujte podle reklamního plánu
  10. Hlídejte výdaje, sledujte účinnost

1. Poznejte firmu

Vedení firmy by mělo mít jasné cíle a představu, čeho by měla reklama dosáhnout. Potřebujete dobře vědět, co vlastně firma nabízí. Většinou ve firmě existují také minulé zkušenosti s reklamou, které lze vyhodnotit a využít.

2. Zhodnoťte konkurenci

Pro vytvoření dobré reklamní kampaně je důležité vědět, kdo je vaše konkurence, jak si proti ní stojíte a jaké jsou vaše konkurenční výhody. Důvodem, proč někdo dává přednost právě vám, může být např. cena, jedinečná nabídka, kvalita, snadná dostupnost apod.

3. Určete cílovou skupinu zákazníků

Kdo jsou Vaši zákazníci a koho budete chtít svou reklamou oslovit? To je ovlivněno nejen poskytovanými službami, lukrativností jednotlivých skupin, ale právě i srovnáním s konkurencí. Na volbě cílové skupiny bude záviset i výběr médií pro jednotlivé kampaně.

4. Ujasněte si, co chcete inzerovat

V závislosti na službách nebo produktech, které chcete inzerovat, mohou vyplynout nějaké zvláštní požadavky na nakupovaná média. Většinou budou propagovány hlavně nejziskovější a nejvíce konkurenceschopné produkty, popř. samotná značka. Kampaň by měla jasně informovat o hlavních přednostech vaší nabídky z hlediska zákazníka.

5. Určete velikost rozpočtu na reklamu

Roční suma určená na reklamu bude záležet na mnoha faktorech, mj. i na odvětví, ve kterém firma podniká. Začít se dá s těmito otázkami:

6. Vytipujte vhodná média

V rámci svého omezeného rozpočtu potřebujete vybrat média, která co nejlépe přenesou vaše sdělení k cílové skupině. Zpravidla platí, že ušetříte, pokud se vám podaří sdělení co nejlépe zacílit (oslovit především ty lidi, které vaše služba zajímá).

7. Vymyslete kreativní a účinné kampaně

Lidé kolem sebe denně vidí a slyší spoustu reklam – jestliže je chcete zaujmout, zkuste přijít s něčím, co je zaujme a nebude je otravovat. V reklamě nelžete a neslibujte, co nemůžete splnit.

8. Vytvořte reklamní plán

Nyní byste měli mít dostatek podkladů pro to, abyste mohli vypracovat reklamní plán: máte rozpočet na stanovené období, vybraná média i vymyšlené jednotlivé kampaně. Pokud to zatím není jasné, určete také, kdo zabezpečí realizaci plánu. Plán by měl být nakonec jasně schválen vedením firmy.

9. Postupujte podle reklamního plánu

Když už je plán připravený, držte se ho. Samozřejmě je vhodné jej při změně okolností upravit, ale změnu pečlivě zvažte. Část rozpočtu můžete ponechat na nepředvídané výdaje a možnosti. Kampaně připravte ideálně s předstihem a v dostatečné kvalitě.

10. Hlídejte výdaje, sledujte účinnost

Aby byly vaše výdaje co nejefektivnější, snažte se sledovat účinnost reklamních kampaní. Zmapujte si situaci ještě před začátkem inzerování, ať máte s čím porovnat jejich dopad. Získané informace použijte při tvorbě plánu na další období.

Související články

Možnosti reklamy a propagace

Vize, poslání a hodnoty

Měření účinnosti reklamy


Odběr novinek

Chcete-li být stručně upozorněni na nové články a aktuality, přidejte si RSS kanál tohoto webu do čtečky zpráv nebo přihlaste svou emailovou adresu k odběru novinek přibližně jednou měsíčně:

Vaše emailová adresa:

Ochrana soukromí: Vaše emailová adresa zůstane zachována v naprosté tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnuta. Novinky jsou zasílány formou stručného textového emailu jednou nebo maximálně dvakrát měsíčně. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu uvedeného na konci každého emailu.


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz