Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Aktuality > Vyhodnocení Dnů sekcí SPŘ 2008

Vyhodnocení Dnů sekcí SPŘ 2008

20. 11. 2008, napsal Ing. Mira Vlach:

Krátká reportáž o dvoudenním semináři projektového řízení z pohledu spolupořadatele, doplněná několika informacemi ze zákulisí akce.

Dva na sebe navazující dny v Brně, každý zaměřený na jiné téma, každý pořádaný jinou odbornou sekcí Společnosti pro projektové řízení. Taková byla koncepce historicky prvního semináře pořádaného nově založenými odbornými sekcemi. Protože podobných akcí se v ČR moc nekoná a protože se kapacita akce naplnila dříve, než jsem na ni stihnul pozvat své známé, považuji za přínosné výsledky této akce trochu přiblížit.

Základní informace nám podává tisková zpráva k akci:

Přes šedesát projektových manažerů, manažerů projektově orientovaných společností, konzultantů z oblasti projektového řízení, softwarových odborníků, akademiků a studentů českých univerzit se sešlo ve dnech 23. a 24. října 2008 v brněnském hotelu Santon u příležitosti historicky prvních Dní sekcí Společnosti pro projektové řízení (SPŘ). Nosnými tématy tohoto setkání bylo projektové řízení v multiprojektově orientovaném prostředí, řízení projektových portfolií, koncepce PMO (kanceláří projektového řízení), softwarové nástroje pro podporu projektového řízení v multiprojektovém prostředí a zejména sdílení zkušeností a názorů v těchto oblastech mezi jednotlivými účastníky akce.

O vzniku a pořádání akce

V této reportáži se zaměřím hlavně na druhý den. Důvod je prostý – kromě toho, že jsem se na celé akci podílel jako spolupořadatel, tak jsem měl na starosti vytvoření programu právě pro druhý den a také jeho moderování a hladký průběh. Samostatný článek o akci (zaměřený spíše na první den) sepsal také Jan Doležal, hlavní pořadatel akce.

Impuls k pořádání podobné akce vznikl spolu se založením dvou nových odborných sekcí v rámci Společnosti pro projektové řízení (SPŘ). Odborné sekce Projekty ICTProjektově orientované společnosti (POS) vznikaly neformálně už v roce 2007, v roce 2008 pak byly formálně ustanoveny a v jejich plánu akcí bylo i pořádání odborných akcí v rámci jejich poslání. Nakonec se dohodlo, že obě akce se spojí do dvoudenního semináře. Celkové organizace se ujal Jan Doležal z firmy PM Consulting, který také vytvářel program prvního dne za sekci POS. Za sekci Projekty ICT byla náplň druhého dne mou starostí (a radostí). Celá akce byla organizována ve volném (a tedy neplaceném) čase organizátorů, což se mohlo místy mírně odrazit na kvalitě organizace, ale zároveň to podle mne akci dodalo také správnou neformální či snad až nadšeneckou atmosféru.

Velký dík patří Výboru SPŘ za financování většiny přímých nákladů, akce tudíž mohla proběhnout zdarma jak pro členy, tak pro nečleny SPŘ. Asi i díky tomu se kapacita 50 míst na jeden den velmi rychle od zahájení registrace zaplnila. Poděkování patří i Evě Švirákové a studentům z Univerzity Tomáše Bati, kteří pomáhali s pořadatelskými pracemi přímo na místě konání.

Druhý den – IT podpora projektového řízení

Logo odborné sekce Projekty ICT

Program druhého dne vypadal následovně:

PŘEDNÁŠEJÍCÍTÉMA
Mira VlachZákladní rozdělení SW
LBMS (p. Müller)MS Project, Mariner a přístup firmy LBMS k životnímu cyklu projektů
ICZ (p. Počarovský)Primavera
Goldratt CZ (p. Slováček)Concerto
Eduard MatúšOpenProj
Idealine (p. Martoch & Yiannakou)Specifika online projektů
Capricornis (p. Šonka)SIMA
Eduard Matúš, Radovan IgliarProject.net (open source) a další ukázky doplňkových nástrojů
Easy Software (p. Morávek)Easy Project
Inter-Informatics (p. Beran)Elaine MC
Atollon (p. Váňa)Atollon Workspace
Radovan IgliarMicrosoft Groupware

Hlavním cílem druhého dne bylo poskytnout zúčastněným velmi dobrý přehled v možnostech SW podpory řízení projektů a portfolia projektů. Protože snahou bylo, aby prezentovaných programů bylo co nejvíce, byla volena forma spíše kratších příspěvků a více času na prezentace dostaly pouze robustnější programy s dobrou podporou multiprojektového řízení.

V řadě komerčních prezentací myslím každý našel produkty, které by mu pro jeho účely vyhovovaly. Z této řady tematicky výrazně vybočovaly příspěvky týkající se práce online od firmy Idealine a nekomerční prezentace mých přátel Edo Matúše a Rado Igliara, kteří si udělali čas a přijeli prezentovat něco z nabídky Open Source produktů a dalších zajímavostí. Z hlediska programu se myslím podařilo úspěšně prezentovat jak zavedené, tak i méně známé možnosti počítačové podpory řízení projektů.

Dny sekcí SPŘ 2008
I při druhém dni bylo v sále opravdu plno.

První den – Multiprojektové prostředí v praxi

Logo odborné sekce Projektově orientové společnosti

Už na prvním dni, který měl také výborný program, se myslím podařilo vytvořit výbornou atmosféru, otevřenou pro diskuzi a výměnu kontaktů. Více o příspěvcích tohoto dne píše Jan Doležal. Program samotný vypadal zhruba takto:

ŘEČNÍKTÉMA
Branislav LackoÚvodní slovo
Jan Doležal (PM Consulting)Charakter multiprojektového prostředí
Capricornis (p. Novák)Vyspělost a připravenost k implementaci multiprojektového řízení
Aquasoft (p. Bartoš & Opat)Přechod z maticové OS na projektovou
Hana Krejčí (JAMU)MPM v kulturních institucích
Eva Šviráková (UTB)Od intuitivního řízení přes byrokracii ke znalostem
E.ON IS (p. Adámek)Multiprojektové řízení v nadnárodních společnostech

Osobně bych chtěl ocenit všechny přednášející, ale zejména Martina Adámka (E.ON IS), pány Bartoše a Opata (Aquasoft) a Evu Švirákovou (Komunikační agentura UTB) za otevřenost, se kterou prezentovali i problémové oblasti, se kterými se v minulosti potýkali nebo které aktuálně řeší.

Zhodnocení akce

Z mého pohledu hodnotím akci jednoznačně velmi úspěšně. I přes některé organizační mouchy, jako např. malé prostory pro tolik účastníků, se akce jako první ročník velmi osvědčila a hlavně se ukázalo, že podobné akce jsou žádané. Určitě lze čekat opakování i v dalších letech, tentokrát třeba zaměřené na jiná témata.

Pokud byste měli zájem účastnit se dalších ročníků, určitě se prosím zaregistrujte na stránkách akce. Tím nám jednak umožníte lépe plánovat kapacitu prostor a také budete s předstihem upozorněni.

Povzbuzující také je, že drtivá většina účastníků v anketě spokojenosti tento workshop hodnotila výborně nebo chvalitebněvšichni (!) uvedli, že by se podobné akce zúčastnili i v budoucnosti.


Odběr novinek

Chcete-li být stručně upozorněni na nové články a aktuality, přidejte si RSS kanál tohoto webu do čtečky zpráv nebo přihlaste svou emailovou adresu k odběru novinek přibližně jednou měsíčně:

Vaše emailová adresa:

Ochrana soukromí: Vaše emailová adresa zůstane zachována v naprosté tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnuta. Novinky jsou zasílány formou stručného textového emailu jednou nebo maximálně dvakrát měsíčně. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu uvedeného na konci každého emailu.


2023 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz