Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Lexikon > ISO 19770

ISO 19770

7. 7. 2008, napsal Ing. Mira Vlach:

ISO 19770 je mezinárodní norma pro správu softwarového majetku ve firmách a organizacích (často označováno také původní anglickou zkratkou SAM), jejíž český překlad by měl být k dispozici od podzimu roku 2008. Tato norma definuje rámcově procesy, které jsou v organizaci pro efektivní správu softwarového majetku doporučovány, dále také definuje standardizované softwarové štítky (v angl. software tag), které výrobci softwaru mohou přidat do svých programů a umožnit tak jejich správnou identifikaci automatizovanými programy používanými při softwarových auditech.

Už před zveřejněním českého znění této normy je možné získat akreditovanou osobní certifikaci a to buď coby SAM manažer v organizaci (ISO/IEC 19770 SAM Manažer) nebo nezávislý SAM auditor (ISO/IEC 19770 SAM Auditor). Tuto certifikaci v Česku provádí certifikační orgán CSQ-CERT. Na jeho stránkách lze najít také další bližší informace o certifikaci. U osob s tímto osobním certifikátem by měla být záruka, že jsou schopni kvalifikovaně vykonávat správu softwaru v organizacích.


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz