Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Lexikon > Software

Software

7. 7. 2008, napsal Ing. Mira Vlach:

Software je označení pro programové vybavení počítače. Jde o všeobecný pojem pro veškeré programy, které instalujeme na počítač, jehož fyzickou část pak označujeme jako hardware.

Software, který slouží pro samotné oživení a fungování počítače bývá označován jako systémový software. Z hlediska uživatele jde především o operační systém (např. Windows nebo Linux).

Díky systémovému softwaru může fungovat aplikační software, kdy už každý program plní pro uživatele konkrétní úkol, pro který byl naprogramován. Do této kategorie spadají např. kancelářské balíky (nejčastěji MS Office s jednotlivými moduly: MS Word, MS Excel apod.), antiviry, hry, databázové programy, internetové prohlížeče atd.

Pro software existují různé licence, které určují jeho výrobci. V důsledku toho jsou pak některé programy bezplatné, za jiné je třeba platit. Nutnost platit ovlivňuje i to, kdo software užívá a za jakých podmínek. Program pak může být např. zdarma pro nekomerční použití, zatímco podnikatelé za něj musí platit.

Problematiku správy softwarového majetku v organizaci řeší norma ISO 19770.


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz