Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Lexikon > SAM

SAM

7. 7. 2008, napsal Ing. Mira Vlach:

SAM (což je zkratka pro Software Asset Management) je název pro správu softwaru v rámci firmy nebo organizace. Ačkoliv tento termín původně pochází z angličtiny, jde o název vcelku vžitý a zaběhlý i v češtině. Používán je však spíše mezi odborníky v informatice, než mezi běžnými manažery firem.

Problematika správy softwaru se zabývá především tím, aby podnik používal pouze legální software, dále má za úkol kontrolovat náklady na software, zefektivňovat nákup softwarových licencí a zajistit schopnost doložit legálnost používaného softwaru. K tomu se mimo jiné provádějí softwarové audity (pro něž se využívá specializovaný software vytvářející přehled licencí), průkazné zavedení pravidel pro uživatele, vhodné uložení instalačních médií a vedení evidence softwarového majetku.

Obecně vzato je SAM součástí správy informatiky v organizaci, která kromě správy softwaru řeší i hardwarové požadavky, soulad používaných technologií s cíli organizace, řešení poruch apod.

Mezi výhody dobře zavedeného procesu správy softwarového majetku ve firmě patří:

Procesy SAM se zabývá a řeší například norma ISO 19770 nebo ITIL, což je ucelený přístup ke správě informatiky v organizaci. Hlavně ve větších firmách jde o vcelku náročnou činnost, kterou by měla provádět kvalifikovaná osoba se znalostí všech aspektů této problematiky.


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz