Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Články > Jeden strategický projekt ročně

Jeden strategický projekt ročně

6. 2. 2009, napsal Ing. Mira Vlach:

Shrnutí: Rok je pro lidi optimální délka k dlouhodobému plánování a rekapitulaci. I daleké cíle se skládají z mnoha dílčích kroků. Proto je lepší rozdělit svou vizi do dílčích projektů s délkou trvání maximálně jeden rok.

Stanovte si jako jednotlivec nebo organizace alespoň jeden strategický projekt ročně a realizujte jej. Tímto způsobem můžete plynule inovovat či rozvíjet svou činnost a zároveň získáváte nástroj, jak se včas a efektivně vypořádat se změnami.

Doporučuji přitom pravidlo, aby maximální délka projektu byla do jednoho roku. To umožňuje nejen lepší kontrolu projektu a předcházení průtahům, ale je to také nejbližší z hlediska lidského vnímání času. Než mít jeden tříletý projekt, je lepší rozdělit jej na tři dílčí roční projekty. Málokdo si dokáže představit co bude za tři roky. Téměř každý je ale schopen pojmout hrubý plán trvající do konce roku.

Jak projekt vybrat

Určení a výběr strategického projektu (nebo skupiny projektů) pro nadcházející rok jsou určující pro budoucí směrování realizátora, ať už jde o organizaci nebo jednotlivce. Jde o mocný nástroj a jakési kormidlo toho, kam se chcete dostat. Můžeme to např. přirovnat k rozhodnutí o tom, jestli se naučíte angličtinu, ruštinu nebo čínštinu. Vaše volba velmi pravděpodobně výrazně ovlivní váš budoucí život. Před volbou přitom stojíte každopádně, protože každý má omezené zdroje – přinejmenším čas, ale i peníze, zaměstnance apod.

Ať už stojíte před téměř jasnou vynucenou volbou (např. přechod na euro) nebo váháte nad několika lákavými alternativami, je vhodné pokusit se právě při tomto rozhodování o dlouhodobý výhled nad budoucím vývojem. Vybrané projekty by vždy měly být plně v souladu s dlouhodobou vizí a strategií.

Protože většina lidí má automaticky konec roku spojen s bilancováním a rekapitulací uplynulého roku, je vhodné strategické projekty určovat a vybírat např. kolem ledna nebo února. Pokud však musíte žádat o peníze předem v rozpočtu, budete nuceni začít už dříve. Výběr by měl vyplynout ze zralé úvahy i s ohledem na posouzení volných pracovních kapacit a ostatních zdrojů, tedy po posouzení proveditelnosti projektu. Někdo tak může za rok zvládnout realizovat třeba 6 náročných strategických projektů, zatímco u jiného by tím došlo ke zbytečnému štěpení sil (někdy též nazýváno jako nežádoucí multitasking). Nejsou-li jiné vážné důvody, realizujte tedy projekty jeden po druhém, raději než více projektů zároveň.

Kvůli náročnosti projektů a jejich často velkému dopadu na celou organizaci (podnik, úřad, firmu,…), je pro úspěch projektu klíčové, aby měl plnou a jasnou podporu nejvyššího vedení. Proto je vhodné, aby se vedení organizace podílelo i přímo na výběru projektu a poskytlo mu dostatečné zdroje. Samotné řízení projektu už je potom možné delegovat na vhodnou osobu – projektového manažera. Ten nejvyšší vedení informuje průběžně o vývoji a zapojí je pouze pro řešení vážných problému při realizaci.

Způsobem projektového řízení pak řídíme většinou právě cíle vybočující z běžné praxe. Příklady strategických projektů mohou být:

Jak vybraný projekt řídit

Zde jsou popsány rámcově některé doporučované zásady k řízení projektů . Nejedná se rozhodně o návod, jde jen o načrtnutí hlavních bodů jak nejlépe začít, aby měl projekt co nejlepší šance na brzké a úspěšné dokončení.

Úspěch projektu velmi ovlivňuje osoba, která jej vede, neboli projektový manažer. Od různých lidí můžete dostat velmi odlišné výsledky, ne vždy odpovídající vašim představám. Je na vedení organizace, zda-li projekt svěří zkušenému manažerovi, nebo jestli více zariskuje a dá možnost vyrůst někomu méně zkušenému. Ani výborné předchozí řízení běžného provozu a znalost oboru nutně nezaručují, že dotyčný bude stejně schopný i při řízení projektu. U nováčků je proto vhodná podpora a zaškolení, což by se mělo firmě bohatě vrátit v podobě úspěšnějších projektů.

Převážně pod vedením jmenovaného projektového manažera se dá potom začít těmito činnostmi:

Dle nutnosti se potom využívá dalších nástrojů projektového řízení. V optimálním případě je potom projekt podle plánu i dokončen. Dobrý pocit z ukončeného projektu, přiměřená oslava a čas na načerpání nových sil jsou pak nejlepším odrazovým můstkem pro nový projekt…


Odběr novinek

Chcete-li být stručně upozorněni na nové články a aktuality, přidejte si RSS kanál tohoto webu do čtečky zpráv nebo přihlaste svou emailovou adresu k odběru novinek přibližně jednou měsíčně:

Vaše emailová adresa:

Ochrana soukromí: Vaše emailová adresa zůstane zachována v naprosté tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnuta. Novinky jsou zasílány formou stručného textového emailu jednou nebo maximálně dvakrát měsíčně. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu uvedeného na konci každého emailu.


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz