Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Články > Novinky ze semináře Prince2 Slovakia 2009

Novinky ze semináře Prince2 Slovakia 2009

17. 3. 2009, napsal Ing. Mira Vlach:

Shrnutí: Dne 10. března 2009 proběhl v Bratislavě seminář o metodice řízení projektů Prince2. Nosnými body bylo představení nové verze PRINCE2:2009 a představení metodiky pro IT projekty ve slovenské veřejné správě, která je na Prince2 výrazně postavená.

Prostředí a obsah semináře

Seminář Prince2 Slovakia 2009, jejímž organizátorem byla slovenská Spoločnost pre projektové riadenie (SPPR), resp. její odborná skupina PRINCE2, hodnotím ze svého pohledu jako velmi povedený. Tento „první odborně-informační seminář o PRINCE2 na Slovensku“ se konal v reprezentativním prostředí Penati clubu v Bratislavě a účastnilo se jej kolem stovky účastníků – členů i nečlenů SPPR. Na seminář pak pro vážné zájemce obsahově i časově navazovaly vzdělávací kurzy PRINCE2 (Foundation i Practitioner) pořádané partnerskými vzdělávacími organizacemi.

Jednotlivé příspěvky pokrývaly široké spektrum: obecnou problematiku projektů ve veřejném sektoru, přiblížení metodiky PRINCE2, srovnání možností certifikace v projektovém řízení, panelovou diskuzi o implementaci PRINCE2 a další. Podrobněji se zmiňuji pouze o dvou příspěvcích: informacích o chystané nové verzi PRINCE2:2009představení metodiky pro IT projekty veřejné správy Slovenské republiky.

Nová verze PRINCE2:2009

Podle informací, které přednesl lektor Trevor Smith dle zdrojů přímo z autorského týmu, je těsně před dokončením nové vydání PRINCE2:2009, které by mělo být k dispozici během tohoto roku. Hlavním důvodem pro změny oproti verzi z roku 2005 je začlenění zpětné vazby od široké veřejnosti, uvedení více příkladů z běžné praxe, snaha ještě více metodiku zpřístupnit a učinit ji více flexibilnější.

V zásadě lze říci, že se jedná o změny ne přímo v metodice samotné, ale spíše ve způsobu jejího podání. Přesto však jde o změny výrazné, protože upravují některé procesy a mění částečně terminologii. Konkrétně se tak např. snižuje počet hlavních procesů (mizí Plánování coby proces), z podprocesů se prý stávají pouze doporučení. Je zde tedy důraz na to, aby metodika nebyla vnímána jako nepružná a byrokratická a dávala jasněji najevo možnost škálovatelnosti. Komponenty z roku 2005 jsou nyní nahrazeny 7 klíčovými tématy a k nim přibyl nově popis 7 principů, které mají usnadnit vstup do logiky a zásad metodiky.

Na základě svých zkušeností s verzí PRINCE2 z roku 2005 a základních informací o chystané verzi 2009 mám pocit, že půjde o změny k lepšímu a zejména pro nováčky bude asi seznámení s metodikou výrazně snazší. Stále však zůstává problémem, že český překlad metodiky stále není k dispozici a dostupný je tak pouze překlad slovníčku pojmů.

Slovenská vládní metodika nejen pro IT projekty

Další zajímavostí pak pro mne bylo představení metodiky pro slovenské IT projekty ve veřejné správě, připravenou společností Capgemini. Tato metodika je výrazně postavena právě na PRINCE2 verze 2005. Ačkoliv byla vytvořena pro vládu SR hlavně pro projekty informatizace společnosti, je obecně pojatá pro libovolné projekty veřejné správy. Cílem metodiky je hlavně sjednotit postupy na projektech veřejné správy, sjednotit projektový reporting a zjednodušit koordinaci projektů. Bude určitě zajímavé sledovat zkušenosti s jejím uplatněním v prostředí velmi podobném České republice.

Závěrem

Vzhledem k chystanému zavedení metodiky pro vládní IT projekty na Slovensku a také vzhledem k nové verzi PRINCE2:2009 bych řekl, že v ČR mírně vzroste zájem o metodiku PRINCE2. Dokud však nebude k dispozici kompletní překlad českého manuálu, stále asi půjde především o záležitost českých poboček zahraničních firem, kde většina zaměstnanců nemá problém s angličtinou. Stejný problém brání i širšímu rozšíření procesního přístupu postavenému na PMBoK od PMI. Stranou těchto problémů stojí v češtině dostupný přístup IPMA, který popisuje, jaké kompetence by měl ovládat projektový manažer a který je tak zajímavý hlavně z hlediska rozvoje manažerů.

Firmy a organizace, které mají zájem sjednotit své postupy při řízení projektů, si však stejně musí jakoukoliv metodiku upravit na míru pro své prostředí a potřebu. Těmto pak mohou např. tyto uvedené standardy posloužit jako inspirace ke zlepšení nebo výchozí předloha.


Odběr novinek

Chcete-li být stručně upozorněni na nové články a aktuality, přidejte si RSS kanál tohoto webu do čtečky zpráv nebo přihlaste svou emailovou adresu k odběru novinek přibližně jednou měsíčně:

Vaše emailová adresa:

Ochrana soukromí: Vaše emailová adresa zůstane zachována v naprosté tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnuta. Novinky jsou zasílány formou stručného textového emailu jednou nebo maximálně dvakrát měsíčně. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu uvedeného na konci každého emailu.


2023 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz