Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Lexikon > Normy ISO

Normy ISO

10. 7. 2008, napsal Ing. Mira Vlach:

Normy ISO jsou mezinárodně platné normy vydávané Mezinárodní organizací pro normalizaci (International Organization for Standardization), jejíž členem je i Český normalizační institut. K roku 2007 bylo vydaných norem více než 16 tisíc, jejich dodržování však nemusí být nutně povinné.

Přehled vybraných norem ISO

Následující přehled ISO norem uvádí nejčastější normy používané v prostředí českých firem. Uvedeno je i několik norem týkajících se pouze informatiky.


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz